Technickí pracovníci:

Ladislav Ďuroška

Ing. Slavka Jelušová

Jozef Kováčik

 

Interní doktorandi:

Ing. Alexander Backa

Ing. Róbert Cibula

Ing. Natália Hrušková

Ing. Andrej Klačko

Ing. Ivan Martinček

Ing. Adam Miča

Ing. Miriam Nicolanská

Ing. Michal Šrámka

Ing. Branislav Zvada

Ing. Bronislava Hrnková

 

 

 Emeritný profesor:

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.