Aktuality

Možnosť publikovania v CCC časopise

05. november 2020

Vážení priatelia, kolegovia ako hosťujúci editor špeciálneho čísla "Experimental and Numerical Metho...

Oznamy pre študentov

Pracovná ponuka od spoločnosti KLIMAK, s.r.o.

10. február 2021

Aktuálne obsadzujeme pozíciu Obchodného manažéra projektu, ktorá je ideálna pre absolventa z Va...

fluid_mechanics_energy_horizontal_light.jpg
Snímka1.jpg
© 2020 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.